• Telefon:

  0724 367 749

  0740.244.558

 • Mesaj rapid pentru a primi estimare gratuita de pret:


 • Prize de pământ şi paratrăsnete

  Prize de pamant si paratrasnete

  Instalaţia de legare la pământ este ansamblul de conductoare şi electrozi prin care se realizează legatura unor elemente dintr-o instalaţie, cu solul, în vederea realizării protecţiei antifulger (paratrăsnete).

  Alpinism utilitar-paratrsnete   Paratrasnete

  Pentru protejarea persoanelor, a clădirilor şi a echipamentelor, o importanţă deosebită o au instalaţiile de împământare (prize de pământ) şi paratrăsnete.

  Priza de pământ

  Priza de pământ este un conductor metalic sau un ansamblu de conductoare metalice interconectate sau alte părţi metalice, îngropate în pământ şi conectate electric la acesta sau introduse în beton care are o suprafaţă mare în contact cu pământul. O priză de pământ (împământare) este formată din elemente metalice ce au rolul de a disipa sarcinile electrice rezultate din descarcărea loviturii de trăsnet fără a provoca supratensiuni.

  La exploatarea echipamentelor electrice pot să apară defecte care să determine apariţia unor tensiuni periculoase pe diferite părţi metalice care în mod normal nu sunt sub tensiune. Pentru protecţia echipamentelor şi a personalului de deservire se folosesc instalaţiile de legare la pământ.

  Protecţia prin instalaţii de legare la pământ (paratrăsnete) se foloseşte împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă în instalaţiile electrice cu tensiuni sub 1000V.

   

  În cazul în care legarea la pământ de protecţie, reprezintă mijlocul principal de protecţie împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă, se vor lega la instalaţiile de legare la pământ de protecţie toate elementele conductoare care nu sunt sub tensiune, dar care în mod accidental pot fi puse sub tensiune, cum sunt:

  ♦ carcasele echipamentelor electrice;

  ♦ elementele de susţinere, metalice sau din beton armat ale instalaţiilor de echipamentelor electrice;
  ♦ părţile metalice ale tablourilor şi pupitrelor electrice;
  ♦ îngrădirile de protecţie, fixe sau mobile, dacă nu au o legatură sigură în exploatare cu alte elemente legate la pământ;
  ♦ învelişurile şi armaturile metalice ale cablurilor.

   

  Dacă mai multe construcţii, hale, ateliere, sunt alimentate cu energie electrică de la aceeaşi sursă instalaţiile de legare la pământ de protecţie, vor fi legate între ele.

  Se admite legarea directă la priza de pământ de protectie a instalaţiei de paratrăsnet, cu condiţia ca rezistenţa de dispersie să fie mai mică de 1 Ohm iar secţiunile conductoarelor şi electrozilor să fie cele normate.
  La folosirea în comun a unei prize de pământ, conductoarele de legătură la pământ a instalaţiei de paratrăsnet vor fi separate faţă de celelalte categorii de instalaţii până la priza de pământ.

  Fulgerul

   

  Este un arc luminos rezultat în urma unui proces de descărcare electrică cauzat de o diferenţă de potenţial electrostatic. Acest fenomen meteorologic are loc în natura, între nori încărcaţi cu sarcini electrice diferite. Descărcarea între nor şi pământ se numeste trăsnet.

  În fiecare minut, globul pământesc este lovit de aproximativ 1.800 trăsnete. În fiecare zi, trăsnetul omoară, pe întreg globul, 20 de persoane si răneşte 80. Un fulger are intensitatea curentului de 10-20 KA şi tensiunea electrică de 30-200 MV. În fiecare secundă, izbucnesc circa 100 de fulgere liniare. Fulgerul liniar poate avea o lungime de 1-3 Km şi poate dura câteva sutimi de secunda.

  Sperăm ca toate aceste statistici să vă convingă de necesitatea unui paratrăsnet; dar nu orice instalaţie care pare a fi un paratrăsnet, ci una care să fie proiectată pentru a vă proteja în mod real.