Certificari

Experienţa si calificările ne-au adus certificări de la autorităţile naţionale din domeniul electric, menite să confirme încă o dată seriozitatea cu care ne desfăşurăm activitatea.


Electric Energy Serv îndeplineşte toate condiţiile pentru a realiza în legalitate orice tip de instalaţie electrică de joasă tensiune.
Lucrăm respectând toate standardele şi normele din domeniul electric în vigoare.
Respectăm prevederile legale de securitatea şi medicina muncii.

Electric Energy Serv detine urmatoarele atestate eliberate de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei A.N.R.E.:

– de tip A1: pentru încercări de echipamente şi instalaţii electrice de joasă tensiune,

– de tip B: pentru proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiune nominala de 0.4kV.

Diplomă de Onoare acordată de A.R.E.L. pentru contribuţii aduse în domeniul Electrosecurităţii.


Certificat de absolvire al programului de perfecţionare „Inspector de specialitate Protecţia Muncii”, recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.


Diplomă de participare la curs „Sisteme de încălzire electrice şi radiante Flexel/Fenix”, organizat de către Delphi Electric, la sediul AREL.


Certificat de participare la training „Avantajele soluţiilor de măsurare Sonel”.


Diplomă de absolvire a cursului de formare profesională a instalatorilor privind noile tehnologii din domeniul energiilor solare.


Diplomă de participare la seminar „Configurarea unui tablou electric cu întrerupătoare automate diferenţiale şi descărcatoare”, cu aparatură Moller pentru protecţia instalaţiilor.


Diplomă de participare la seminarul „Sisteme Chorus pentru automatizări de case si clădiri” organizat de Gewiss Romania în colaborare cu AREL


Certificat de participare şi instruire la cursurile de automatizări rezidenţiale My Home, organizate de Legrand Romania.